Zpět: Úvod

Revitalizace

Projekt "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli" byl financován z prostředků Integrovaného operačního programu, jehož smyslem a cílem je mimo jiné obnova památek, včetně jejich oživení a navrácení do života společnosti. V roce 2011 mu byla přidělena dotace ve výši 398 969 000 Kč.

 

Na projektu se podílela čtveřice renomovaných českých architektonických kanceláří: AP Atelier Josefa Pleskota (předzámčí, Zámecký pivovar), Atelier HŠH (jízdárna, horní nádvoří, konírna, kočárovna a zámecký park), Marek Štěpán (chrám Nalezení sv. Kříže), Atelier Burian - Křivinka (Piaristická kolej + přístavba).

Projekt zahrnuje nejenom rekonstrukci jedenácti historických objektů, ale také kulturní a vzdělávací programy, jako jsou Škola na zámku, Dětský program nebo expozice Andělé na návrší. Hlavním cílem celého projektu je tedy zejména plnohodnotné zapojení cenného areálu do organismu města a regionu a jeho využití jako nadregionálního centra kultury, vzdělávání a společenského života.

 

Základní informace o projektu:


Název projektu:
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli
Nositel projektu: Město Litomyšl
Partneři projektu:
Národní památkový ústav, Univerzita Pardubice, Regionální muzeum, Řád piaristů, Biskupství královéhradecké, Zámecké návrší (příspěvková organizace bude zřízena)
Spolupracující subjekty: Evropské školicí centrum, Smetanova Litomyšl, Městská galerie, Státní okresní archív se sídlem v Litomyšli, budoucí provozovatel kafeterie a pořadatelé krátkodobých akcí 
Celkové způsobilé výdaje: 398 969 000 Kč (85% z EU, 15% ze SR)
Celkové předpokládané výdaje: 405 005 000 Kč

Název operačního programu: Integrovaný operační program 

Název prioritní osy: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence   
Název Oblasti podpory: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Datum podepsání Rozhodnutí: 10. února 2010
Předpokládané ukončení realizace: prosinec 2013
Programy funkčního využití:
Jedinečné programy: Škola na zámku, Centrum pro restaurování, Dětský program, Andělé na návrší – diecézní muzeum. Důležité však i další využití: návštěvnický program a expozice, profesní a další vzdělávání, program a expozice muzea, univerzitní vzdělávání, výstavní program, hudební program, festival Smetanova Litomyšl, dramatický program, společenský program, archivy a knihovny, ubytování, stravování a občerstvení, informace, procházky, toulky a pobývání, parkování, zázemí a správa
Obnova objektů: Zámecký pivovar, jízdárna, kočárovna, stáj, konírna, piaristická kolej, piaristický kostel, park, první a horní nádvoří, předzámčí 
Architektonické týmy: AP Atelier Praha, HŠH architekti Praha, Ateliér Štěpán, Architektonická kancelář Burian - Křivinka Brno
Hlavní koordinátor: Ing. arch. Ivo Koukol