Zpět: Úvod / Návštěvnický program

Architektonické prohlídky

Od pískovce k laminátu

 

Provedeme Vás po Zámeckém návrší, kde již řadu let vstupuje do  dialogu nová architektura s architekturou historickou. Prohlídkový okruh je zaměřen na budovy zrekonstruované v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší, který je financován z prostředků Integrovaného operačního programu. Hlavním tématem těchto prohlídek je vztah soudobé architektury a historické zástavby. Představuje jednotlivé objekty v historickém kontextu a zároveň přibližuje architektonické koncepce jejich obnovy.

 

Prohlédněte si s námi tuto historickou lokalitu a nahlédněte na ni novýma očima.

 

Prohlídka trvá cca 90 minut a začíná na pokladně v kostele Nalezení sv. Kříže.