Zpět: Kalendář

Litomyšlské dny barokní tradice 2017

Duchovně kulturní festival barokního dědictví

 

Festival Litomyšlské dny barokní tradice, pořádaný Římskokatolickou farností - proboštstvím Litomyšl, představuje unikátní projekt, jehož hlavním cílem je připomenout pozitivní vliv barokní doby na českou kulturu a na individuální i kolektivní náboženské prožívání, známé pod pojmem barokní zbožnost. Zdůraznit dědictví baroka a přihlásit se k jeho odkazu v rovině duchovní i kulturní je nosná myšlenka celého projektu.

Festival v sobě kloubí jednak složku duchovní, která, jak doufáme, zaujme především katolickou veřejnost, a jednak složku kulturní, jež si klade za cíl oslovit nekatolíky, tedy křesťany jiných denominací, ale i ty, kteří se nehlásí k žádnému vyznání. Právě propojení těchto dvou sfér je zcela unikátní a nemůže se jím pyšnit žádný jiný festival konaný na území České republiky.

V jednom symbolickém oktávu (tedy v čase osmi dní od neděle do neděle) jsou pro vás připraveny náboženské i čistě kulturní akce – od slavnostní latinské mše s barokním hudebním doprovodem, přes koncerty kvalitní barokní hudby a přednášky na vybraná témata až po komentované prohlídky litomyšlských barokních chrámů nebo pěší pouť s procesím.

Více informací a podrobný program naleznete na stránkách http://baroknilitomysl.cz/