Zpět: Kalendář

V rozpuku

Výstava FNd. Aleše Hvízdala a JSnD. Dmitrije Nikitina

 

Absolvent Litomyšlské školy restaurování Aleš Hvízdal a tehdejší student Fakulty architektury ČVUT Dmitrij Nikitin se setkali během studií v ateliéru Supermédií na pražské UMPRUM. Dvojice v konceptu výstavy reflektuje nejistotu současné sociálně – kulturní situace a dává prostor nově objevovanému příběhu se všemi jeho důsledky.

 

Prostor, pro který je výstava navržená, nese historickou stopu, která je pojítkem s obsahem instalace. Místo už svým názvem a především původním účelem evokuje lidmi osedlanou koňskou sílu. Téma rovněž zrcadlí využití Zámecké jízdárny v letech 1996 – 2010 jako místo trvalé expozice sbírky antických odlitků. Antický příběh je stále planým vzorem a epochou jasné a důsledné kulturní, sociální a politické rétoriky. Tyto obrazy z historie místa se na dobu výstavy vrací v asociativní přesmyčce.

 

Podobně, jako energie motorů F-1 rakety SaturnV, která vynesla lidstvo na cestu k Měsíci - za svým posledním velkým příběhem moderny - ohlašuje i pnoucí se energie doby současné končící éru absencí velkých vyprávění. Čas mnohostí a vrstvení pomalu utichá a otevírá prostor novým vírám, dualistickým protipólům, naplňujícím a bojujícím o sebe-naplnění.

 

Čistý obraz, přímý směr a jasný cíl jsou nově nabytým sebevědomím povstalým ze selhání života s volbou. Konstruujeme ideu, pnoucí se, pulzující a nespoutanou. Formujeme její začátek a zároveň zapalujeme věčné ohně vzpomínek na postmodernu.